ISSILAVINIMASIRKARJERA.LT PRIVATUMO POLITIKA

Šioje Politikoje išdėstyta:

Asmens duomenys – tai bet kokia su Jumis susijusi informacija, kuri leidžia mums Jus identifikuoti.

Automatiniu būdu tvarkomų asmens duomenų sąrašas:

 • Vardas
 • Pavardė
 • Adresas
 • Telefono ryšio numeris
 • Elektroninio pašto adresas

Asmens duomenų saugojimo terminas: 5 metai nuo paskutinės paslaugų suteikimo dienos.

Duomenis renkame iš:

 • Jūsų, kuomet kreipiatės į issilavinimasirkarjera.lt dėl mūsų teikiamų paslaugų;
 • Jūsų, kuomet užsakote mūsų paslaugas;
 • Naudojatės mūsų svetaine;
 • Mokymų organizavimo Lietuvoje;
 • Kalbų mokymo paslaugų užsienyje pardavimo;
 • Tarptautinių Kembridžo egzaminų pardavimo ir vykdymo;
 • Kalbų testavimo;
 • Elektroninės prekybos;
 • Stojimo į užsienio universitetus konsultavimo ir dokumentų tvarkymo;
 • Tiesioginės rinkodaros.

Mes Jūsų asmens duomenis tvarkome tik Europos Sąjungos teritorijoje.

Pagal įstatymą turite teisę:

 • Prašyti informacijos apie tai, ar mes turime Jūsų asmens duomenis ir, jei taip, kokia tai informacija ir kodėl ją laikome/naudojame.
 • Paprašyti pakoreguoti mūsų turimus asmens duomenis apie Jus.
 • Galite paprašyti pašalinti tokius asmens duomenis, kuriuos mums toliau tvarkyti nėra jokio pagrįsto tikslo. Taip pat, galite prašyti pašalinti Jūsų asmens duomenis, dėl kurių apdorojimo paprieštaravote.
 • Galite paprieštarauti Jūsų asmens duomenų tvarkymui, kuomet remiamės teisėtu interesu ir yra tam tikra konkreti situacija, dėl kurios norite prieštarauti duomenų tvarkymui šiuo pagrindu.
 • Paprašyti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Galite mūsų paprašyti nutraukti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, tarkime, jei norite, kad nustatytume jų tikslumą ar jų tvarkymo priežastį.
 • Paprašyti perduoti Jūsų asmens duomenis elektronine ar kita forma Jums ar kitai šaliai (paprastai vadinamai teise į „duomenų perkeliamumą“). Tokiu būdu galite iš mūsų pasiimti savo duomenis ir turėti galimybę duoti savo duomenis kitai šaliai.
 • Atsiimti sutikimą. Jei pateikėte savo sutikimą rinkti, tvarkyti ar perduoti savo asmens duomenis konkrečiu tikslu, turite teisę bet kuriuo metu atsiimti savo sutikimą. Sužinoję, kad atsiėmėte savo sutikimą, daugiau nebetvarkysime Jūsų informacijos tuo tikslu ar tikslais, dėl kurių iš pradžių davėte sutikimą, nebent turėtume kitą juridinį pagrindą tai padaryti pagal įstatymus.

Gavę Jūsų prašymą dėl bet kurios Jūsų teisės įgyvendinimo ir įsitikinę Jūsų tapatybe, mes įsipareigojame nedelsdami, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo, pateikti Jums informaciją apie veiksmus, kuriuos atlikome pagal Jūsų pateiktą prašymą.

Atsižvelgiant į prašymų skaičių, mes turime teisę laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informuodami ir nurodydami tokio pratęsimo priežastis.

Visais asmens duomenų tvarkymo klausimais galite susisiekti el. pašto adresu: ada@kalba.lt